Welkom bij "De Muziekzaal per Postorder!"

Bestelgegevens

Naam van orkest:
Ter attentie van:
E-mail adres:
Adres:
Plaats:
Postcode:
Land:

Gewenste muziekstuk(ken)

Klik op de titel van het muziekstuk dat u wilt bestellen.
Als u meerdere stukken wilt bestellen, gebruik bij een PC "CTRL + klik"
of bij een MAC "Command + klik":

Vul s.v.p. hieronder de volgende gegevens in, als maand/dag/jaar.

Totaal aantal uitvoeringen:
Datum/data van uitvoering:
Datum waarop u de muziekstukken wilt ontvangen:
Aantal koorboeken dat nodig is (voor vocale selecties):

Belangrijke informatie

Telefoonnummer van contactpersoon:
Speciale wensen/verzoeken?
Klik hieronder om uw bestelling te plaatsen. Als u aansluitend geen apart venster krijgt waarin u gevraagd wordt de bestelling nogmaals te bevestigen, klik dan nogmaals op 'Place Your Order'.

Wanneer uw bestelling is ontvangen, zullen wij u per e-mail een factuur van de bestelling zenden, de verzenddatum aangeven en de totaalprijs melden. Als u binnen 48 uur geen rekening ontvangt, belt u dan 001 (212) 928-9094 om opnieuw te bevestigen.

Bedankt voor uw bestelling!

« Return to Top »

Thank you for visiting Robert Wendel Music!